MENU

Guru

Team Ummi SD Islam dan Leadership Bintang Cendekia Tahun Ajaran 2020 - 2021

Koordinator Ummi (Al-Qur'an) : Abdul Hafizh, S.Ud

Guru Ummi:
1. Indra Harma, S.IP
2. Surya Darma, S.E.I
3. Rahmawati, S.Ud
4. Marzuki, S.E.Sy
5. Rinaldi, S.E.I
6. Siti Nurasiah, A.Md
7. Irma Nurhayati, S.Pd
8. Rahmat Hidayatsyah, S.Sos
9. Abdul Hamid Nasution, S.Pd.I
10. Syamsul Bakhri, S.Pd
11. Hardiansyah, S.Pd
12. Al Mukarramah, S.I.Q
13. Parhan Hasibuan, SH
14. M Fahrizal S.Ag

KOMENTAR